укр рус
укр рус
укр рус
Боржником є фізична або юридична особа, яка зобов'язана за рішенням вчинити певні дії (передати майно, виконати інші обов'язки, передбачені рішенням) або утриматися від їх вчинення.

Відповідно до ст.24 Закону України «Про виконавче провадження» державний виконавець у 3-денний строк з дня надходження до нього виконавчого документа виносить постанову про відкриття виконавчого провадження. В постанові державний виконавець встановлює строк для добровільного виконання рішення, який не може перевищувати семи днів, а рішень про примусове виселення - п'ятнадцяти днів, та попереджає боржника про примусове виконання рішення після закінчення встановленого строку зі стягненням з нього виконавчого збору і витрат, пов'язаних з провадженням виконавчих дій, передбачених Законом.

Копії постанов державного виконавця та інші документи виконавчого провадження (далі - документи виконавчого провадження), які повинні бути доведені державним виконавцем до відома сторін та інших учасників виконавчого провадження, надсилаються адресатам із супровідними листами простою кореспонденцією.

Державний виконавець, починаючи виконувати рішення, повинен пересвідчитися, чи отримана боржником копія постанови про відкриття виконавчого провадження і чи здійснені ним дії, спрямовані на добровільне виконання рішення у встановлений постановою строк відповідно до статті 24 Закону.

У разі, якщо копія постанови про відкриття виконавчого провадження одержана боржником несвоєчасно, внаслідок чого боржник був позбавлений можливості добровільно виконати рішення у встановлений державним виконавцем строк, за письмовою заявою боржника при підтвердженні факту несвоєчасного одержання вказаної постанови державний виконавець відкладає провадження виконавчих дій у порядку, встановленому статтею 32 Закону, та поновлює боржнику строк для добровільного виконання рішення.

Якщо боржник у встановлений строк добровільно не виконав рішення, державний виконавець невідкладно розпочинає його примусове виконання.

Отримавши постанову про порушення виконавчого провадження особа, яка її отримала має пересвідчитись, що саме вона вказана у постанові як боржник. Також слід перевірити чи відповідає постанова всім передбаченим законом обов’язковим умовам.

Увагу слід звернути на дату видачі виконавчого документу та строки пред’явлення виконавчого документу до виконання.

У випадку, якщо постанову отримано після закінчення строку на добровільне виконання рішення, що в більшості випадків і відбувається (з урахуванням поштового обігу), боржник може звернутися до державного виконавця із заявою про відкладення провадження виконавчих дій та поновлення строку на добровільне виконання рішення.
Це дасть можливість у разі добровільного погашення боргу уникнути стягнення додатково з Боржника виконавчого збору у розмірі 10 % від суми боргу.
Закон надає право боржнику звертатись до державного виконавця із заявою про зупинення виконавчого провадження у випадку
• прохання боржника, який проходить строкову службу у складі Збройних Сил України чи інших передбачених законом військових формувань;
• перебування боржника у тривалому службовому відрядженні;
• знаходження боржника на лікуванні у стаціонарному лікувальному закладі;
та в інших випадках.

Наш досвід у сфері виконавчого провадження дозволяє за допомогою правових інструментів відстрочити чи розстрочити виконання, зменшити суму боргу чи взагалі уникнути від неправомірного стягнення боргу.

Виявлення конкретних способів та методів протистояння Боржника у виконавчому провадженні, визначається лише після детального ознайомлення зі всіма матеріалами як виконавчого провадження так і документів, що передували порушенню виконавчого провадження.

Паралельно з кваліфікованим веденням вказаних справ, фахівцями нашої компанії здійснюється постійна комунікація з органами виконавчої служби та лобіювання інтересів клієнтів задля максимально ефективного вирішення справи клієнта, в тому числі мінімізації розмірів штрафних санкцій та інших негативних наслідків, застосованих органами виконавчої служби.